WB-626

時尚B 12"腰痛保護帶

  • 穩定腹部,提供下背部位更多的支撐力。 
  • 12吋高,針對整個腰部加強支撐與固定。 
  • 2支不鏽鋼板,2支可塑性鋼板,可限制患者做前彎後仰動作。
  • 結合多種顏色的紗線編織而成牛筋鬆緊帶,不僅增加豐富的色彩且穿戴起來更能增加時尚美感。

Size

Height

Circumference of Waist

S

12"

22" ~ 28"

M

12"

27" ~ 33"

L

12"

32" ~ 38"

XL

12"

37" ~ 43"

XXL

12"

42" ~ 48"