NS-201

Sporting護肘

用於關節扭傷、手術或受傷後支撐和固定,保護、限制軸關節的活動範圍,防止肘關節的過度伸展,減少關鍵部為負重,緩解疼痛。

Size

Circumference of Elbow

S

20 ~ 23cm

M

23 ~ 26cm

L

26 ~ 29cm

XL

29 ~ 32cm

XXL

32 ~ 35cm

XXXL

35 ~ 38cm